Малката мравка беше щастлива! Всеки ден тя пристигаше с удоволствие на работа  и започваше с желание да изпълнява задълженията си. Тя се занимаваше със заваряване , работеше съзнателно и работата и доставяше удоволствие.

Нейният началник Лъва се замислил и процедил през зъби: Ако тя работи толкова добре без никакъв надзор, то какво ли ще е ако някой има поглед върху нещата?

заваряване

Дълбоко се замислил и предприел необходимите мерки.

Наел една Хлебарка с голям опит в тази сфера, която се славела, че изготвя отлични статистически доклади. Първото й и най-важно решение бе да осъществи контрол на мравката и да ограничи възможностите й за работа. Поради големия обем на работа на Хлебарката и бил нужен и помощник. В помощ и се притекъл като секретар не безизвестния Паяк. Естествено той не се плашил от работа и освен с архивите поел задълженията за контрол и следене на телефонните обаждания.

Естествено Лъва бе очарован от работата на новите работници, от новите обширни доклади, статистики, социологически проучвания, маркетинг и анализ на пазара. Той учтиво помоли Хлебарката да представи новите тенденции и насоки като ги представи на срещи с високопоставени клиенти, специално организирани за тази цел. В тази насока бяха закупени лаптоп, лазерен принтер, мултимедиен проектор, скенер  и др. Голям късмет изкара фирмата като нае една Муха, която да ръководи новосформирания отдел Информатика. И то за скромната – 8 пъти по-висока заплата от тази на неквалифицираната и без образование Мравка.

Мравката, незнайно защо, доскоро много весела и работлива, бе се отчаяла от хартии и бумаги, заемащи повечето време. Не и оставаше много време за заваряване. Искаше да си купи качествена маска за заваряване от онлайн магазин Servo.bg, да се пренасочи и да използва само качествените електроди на ESAB. Много често и се налагаше  и да се бори с новопоявила се ръжда. Неотдавна откри и супер продукт – спрей преобразувател на ръжда ROSTINATOR. Освен, че действително спираше ръждата, продукта можеше да се използва на труднодостъпни места ,защото бе под формата на спрей.

Но Лъва реши, че е назрял момента да назначи началник на вече сформираният отдел. След дълго и изтощително интервю поста бе поверен на Щуреца. Много умен и образован, първата му работа бе да закупи скъп килим и удобен и ергономичен стол и естествено пъвокласно бюро. Естествено за такъв началник от класа му беше нужен мощен марков компютър, модерен софтуер и естествено асистентка. Бяха се „сработили” от предната служба и бяха истински екип. Тя се скъсваше да му помага за изготвяне на стратегията на фирмата, мерки за оптимизиране на работата и най вече строг контрол на бюджета на сектора. Мравката за учудване на всички се промени много и вече не беше така усмихната и учтива  и не се забавляваше от работата си. От толкова много разходи на фирмата, не останаха пари за закупуването на желаните от нея атрибути.

По същото това време Щуреца убеди началника Лъв, че е стратегическо необходимо професионално проучване на работната среда. След напълно професионално проучване, възложено на външна фирма бе установено, че в отдела на Мравката вече не се произвеждаше толкова, колкото преди. Не изпитваше и никакво удоволствие от работите по заваряне и цялостно изграждане на конструкции и съоръжения.

След това нае един Бухал да направи одит. След шестмесечна денонощна и изтощителна работа Бухала каза:

–  БУ-ХУ!

А и още нещо. Много персонал бе хора! Трябва малко оптимизация! Много персонал, много заплати, много осигуровки, много разходи.

Лъва обстойно изслушал одита, размислил мъдро и …

Започнал с уволненията. Кой бил първият уволнен и най-недостоен работник?

Естествено – Мравката.

Единствено тя не се справяла с възложената работа. Освен това при нея се забелязвало липса на мотивация и недопустимото за фирма от такъв ранг конфликтно поведение с висококвалифицирания персонал.

 

Всички герои  и истории са художествена измислица.

Ако сте се оприличил на Мравката или на другите герои най-вероятно това е плод на Вашето подсъзнание, свързано с предишни Ваши действия.