Сред многото разнообразни видове крепежни изделия и съединения много често се среща така нареченото шпонъчно съединение. От самото име се разбира ,че самото съединение се осъществява с помощта на шпонки. Но за какво служат шпонките в тези връзки? Доколко важна роля играят те в механизмите? Какви характеристики и свойства имат шпонките и какво изобщо представляват те?

Обикновено под шпонка се разбира продълговато парче метал с различни форми.

Шпонката е предназначена за монтаж на детайл в канал на вал. Погледнато отстрани такова съединение може да изглежда като връзка с малък клин. Между другото в превод от полски шпонка означава клин. Това име, което получава е свързано с това, че шпонките не позволяват на вала и главината да се разместват и надеждно фиксират въртящите се части към други компоненти на механизма и предават момента на сила.
Областта на приложение на шпонките практически са всички отрасли на машиностроенето.
Съединения с шпонки се използват при автомобилите, камионите, селскостопанските машини, а така също и в различни машини и оборудване с оглед на високата надеждност на тези изделия. Най-важната отличителна особеност на шпонките се явява възможността за тяхното действие като предпазител на възлите и механизмите.
Възможно е претоварване на въртящият момент и тогава от прекомерното натоварване, шпонката ще бъде счупена /срязана/ в границата между вала и детайла. Смяната на повредената шпонка от опитен майстор не е трудна и цената на новата шпонка изобщо не е висока. Шпонката действа като предпазител, като се има предвид, че тя излиза извън строя, а останалите скъпоструващи части на конструкцията са непокътнати.
В този ред на мисли шпонката се явява като евтино и ефективно изделие, което е изключително важно за производството в промишлени мащаби и за частните собственици на различна техника и инвентар, като трактори, комбайни, сеносъбирачи и др. Всяка шпонка може да се замени  за кратки срокове по време на селскостопанската кампания.

Предимства на шпонките:

 • Осигуряват надеждно свързване на вала с детайлите
 • Осигуряват висока степен на фиксация
 • Избягва се превъртане на детайлите
 • Съхраняват детайлите напълно, при високи натоварвания

Видове шпонки

Има различни видове шпонки със свои собствени стандарти, уникални параметри, характеристики и предназначения за употреба. При производството на шпонки протича процес на термична обработка, позволявайки им да издържат на якост от 600 МРа, след което им се дава определена структурна форма, която ги разделя на:

 • Призматична – шпонка с правоъгълно сечение със заоблен край, най-често се използват
 • Сегментна – с формата на полукръг, за фиксация на валови части при неголямо натоварване, също често използвани
 • Цилиндрична – за закрепване на отделни детайли в краищата на вала, имат малък и среден диаметър
 • Тангенциална – подобна на клиновидната се състои от двойка клинове с наклон 1:100
  Най-широката им страна е допирателна към повърхността на вала. Прилагат се на валове с диаметър над 100 мм и са натоварени с интензивни, променливи товари.
 • Клиновидна – те образуват плътна връзка, предавайки не само въртящия момент, но и ударно натоварване и аксиална сила. Те са удобни, защото не изискват допълнителни детайли, необходими за задържането на главината а също така се представят добре под действието на променливо натоварване. Въпреки това този вид съединение повишава биенето на детайла и затова не се използват често.