Описание

Шпонка сегментна, произведена съгласно стандарта DIN 6888.

Препоръчваме използването на шпонка сегментна за надеждно закрепване на части в ниско натоварените области на вала, защото за нейното правилно фиксиране е необходим достатъчно дълбок канал, който намалява напречното сечение и следователно здравината на детайла. В същото време, по-дълбокото позициониране на шпонката осигурява по-голяма стабилност на съединението в сравнение с най-често използваните призматични шпонки. Затова при избора на размерите на шпонки следва да се спазват стриктно препоръките на стандарта по отношение на връзката между диаметъра на вала и напречното сечение на шпонките. Шпонка сегментна се използва за цилиндрични валове или цилиндрични секции на вала за прехвърляне на въртящия момент от вала към втулката.

Определяне на размерите

Сегментните шпонки съдържат три размера:

  • Първия е размер b – ширината на шпонката, показан на чертежа
  • Втория е h – височината на шпонката, показан на чертежа
  • Третия е d2 – радиуса, показан на чертежа