И пламъкът се колебае и огъва,

но затова пък свети.


Как да дойдеш на себе си,

като ти иде да излезеш от кожата си.


Който не подбира оръжията си,

може да прибегне и до истината.


Какво като си открил огъня, Прометее,

като всеки може да открие гасенето!


Логиката ти е хубава,

ала истината ти е лоша.


Най-лесно се сплотяват мошениците!


Не разплаквайте хората –

сълзите увеличават зрението им.


Не е доблест да си предан,

когато нямаш друг избор.


Някои неща

се виждат най-добре на тъмно.


Споделяй щастието си само с враговете,

а мъката – с приятелите си,

ако желаеш да ги задържиш.


Толкова е объркано всичко,

че почвам да ставам оптимист!


За отрязаната глава цяр няма,

но отрязаната глава на царя често е цяр

за народните болки.


Излезе добър търговец този художник:

Себе си продаде много скъпо,

а другарите си  – на безценица…


Не  е страшно, че историята се повтаря,

а когато тъпче на едно място.


Страшно е да добиеш преждевременна

популярност – след това си готов

на какви ли не глупости и унижения,

за да я запазиш.


Да хамлетувам или да не хамлетувам?


Сит на гладен не вярва, а защо

гладните трябва да вярват на ситите?


Тези закрилници на изкуството,

колко ли таланти са закрили?


Блага сума железни врати отваря.


Будители! Задачата Ви е облекчена –

безсънието става масово и хроническо.


Всяко стадо си има мърша и всяка мърша

си има стадо, което я следва.


Идеята е като жената-

вземе ли ти я друг, става негова.


Интелектуалец без чувство за хумор,

все едно красавица без секс.


Намалява раждаемостта,

когато се увеличава ръждаемостта.


Славата е като жената –

прави впечатление, докато е нова.


Съмнявай се във всичко,

но пак го използвай!