Съединител на автомобил – устройство предназначено за предаване на въртящ момент от маховика на коляновия вал на двигателя на задвижващия вал на скоростната кутия. Една от многото важни авточасти необходими за нормалното движение на превозното средство.  Съединителят позволява на водача кратко прекъсване на предаването на въртящия момент, като отделя двигателя от предаването, а след това плавно ги свързва.

Трансмисията служи за предаване на въртящия момент от двигателя към задвижващите колела и за изменение на величината на въртящия момент и неговата посока. Ще разкажем за устройството на съединителя на превозното средство – от какво се състои от и как работи.

Автомобилния съединител се състои от предавателен механизъм и изпълнителен механизъм.

Предавателен механизъм на съединител

Представете си ситуация, в която трябва винаги нещо да се движи, което да се отваря и затваря, а ти самия не можеш да се движиш. За предаване на усилие от разстояние за “отваряне” и “затваряне” на вратата, трябва да използвате пръчка или дистанционно управление. Ако е пръчка, трябва да вържете въже в единия й край, а другия към дръжката на вратата. В този случай пръчката с въжето се явява като предавателен механизъм , който предава усилие от разстояние.

Във всеки автомобил всеки механизъм има свое задвижване, чрез който се привежда в движение. Задвижването може да се състои от голям брой отделни компоненти и части и може да бъде механично и хидравлично.

Схема на хидравличен съединител, предавателен механизъм и изпълнителен механизъм.

съединител схема

1 – колянов вал; 2 – маховик; 3 – задвижван диск; 4 – притискателен диск; 5 – капак на съединителя; 6 – пружини; 7 – освобождаващ лост; 8 – лагер; 9 – вилка за включване на съединителя; 10 – работен цилиндър; 11 – тръби; 12 – главен цилиндър; 13 – педал на съединителя; 14 – корпус на съединителя; 15 – по-висока скорост на задвижването; 16 – корпус на предаването; 17 – предавателен вал.

Предавателния механизъм на съединител – хидравличен тип се състои от:

  • педал
  • главен цилиндър
  • работен цилиндър
  • вилка за включване на предаването
  • лагер
  • тръбопроводи

С  натискане педала на съединителя, силата на крака на водача, чрез пръта и буталото подава течност, която предава натиска от буталото на главния цилиндър – на работното бутало. След това пръта на работния цилиндър задвижва предавателната вилка и опорния лагер, който предава силата на механизма на съединителя. Когато водачът отпусне педала, под въздействието на възвратните пружини всички движещи се компоненти заемат изходни позиции.

При автомобилите използващи механичен съединител, педала на съдинителя е свързан с предавателната вилка с помощта на метален кабел.

Изпълнителен механизъм на съединител

Изпълнителния механизъм представлява устройство в което се осъществява предаване на въртящ момент при действие на силите на триене. Съединителя позволява за кратко да отделите двигателя от скоростната кутия и след това плавно да ги съедините. Елементите на изпълнителния механизъм са поставени в корпуса на съединителя.

Механизма на съединителя се състои от:

  • кожух
  • водещ диск (който се явява маховика)
  • притискателен диск с пружини
  • феродов диск с износоустойчиви накладки

Задвижвания диск постоянно натиска към маховика притискателния диск под въздействието на силните пружини. При работа на двигателя маховика, водимия диск и притискателният диск се въртят при наличието на огромни сили на триене. И всичко това, когато не се натиска педала на съединителя.

За началото на движението на автомобила трябва да притиснем задвижваният диск, свързан с водещите колела към въртящия се маховик – да включим съединителя. Това става, когато скоростта на въртене на маховика е 20 – 25 оборота в секунда, а скоростта на въртене на колелата е 0 оборота.

Включен съединител

Включен съдинител

Как да стане това правилно? Отпускането на педал на съдинител става на три етапа.

На първия етап отпускаме педала – т. е. даваме възможност на пружините на притискателния диск да доближат водимия диск към маховика до тяхното леко съприкосновение. В резултат на силите на триене диска леко приплъзва за малко време към маховика и започва и той бавно да се върти, а автомобила започва бавното си движение.

На втория етап задържаме педала на съединителя в средно положение за 2 – 3 сек. за изравняване на скоростта на въртене на маховика и диска. Автомобила увеличава своята скорост.

На третия етап маховика заедно с притискателния и водимия диск се въртят без приплъзване с една и съща скорост. Осъществено е 100 % предаване на въртящият момент към скоростната кутия и от там към водещите колела. Съединителят е включен и автомобила се движи със зададената от нас скорост. Сега ни остава само да отпуснем до край педала на съединителя и да си махнем крака от него.

Ако при потегляне отпуснем рязко педала на съединителя, двигателя ще се затрудни и дори ще угасне.

За изключване от скорост е необходимо водачът отново да натисне педала на съединителя, при което притискателния диск се отдалечава от маховика и освобождава водещия диск. Така се прекъсва предаването на въртящият момент от двигателя към скоростната кутия.

Изключване на съдинител

Изключен съдинител

По време на пътуване действията по включването на скорост, превключването и изключване от скорост се повтарят многократно. Препоръчително е да се усвои отпускането на педала на съдинителя по показаните по-горе три етапа и да се превърне в навик. Така ще осигурите нормалното функциониране на вашият съединител и автомобил и комфорта на пътниците.