Почистване на DPF филтър.

Съвременните дизелови автомобили имат много конструкторски решения за пречистване на отработените газове на двигателя. Те включват система за рециркулация на отработилите газове EGR, както и все по – широко разпространения DPF – филтър твърди частици. В процеса на активна експлоатация филтрите от такъв тип бързо могат да излязат извън строя при определени условия.

Основната задача на филтриращия елемент е събирането на сажди. Следващият етап е е изгарянето на натрупаните сажди, така че да се сведат до минимум щетите за околната среда. В началото на филтъра събира сажди до определен момент. Този момент се определя от разликата в налягането преди елемента и след него. Когато налягането се отклонява от допустимата граница и пропускателна способност на филтъра не позволява по-нататък ефективно подаване на отработилите газове, Електронния блок на управление на дизеловия двигател с вътрешно горене активира съответния режим за доизгаряне на натрупаните сажди.

Доизгарянето на саждите се включва при различни условия, които са индивидуално определени от производителя на даден модел. Той обобщава тези условия, така че дизелът трябва да има средни до високи обороти на коляновия вал и да е в движение. Компютъра дава команда да се увеличи количеството на гориво в момента на впръскване. Резултатът е повишаване на температурата на отработените газове на изхода. С това повишаване на температурата саждите изгарят. Ако автомобила се експлоатира по-често в града с кратки пътувания при ниски скорости, постоянно се подгрява през зимата и дълго работи на празен ход в задръствания, тогава режима на  самопочистване на филтъра за твърди частици на дизеловия двигател просто не се активира. Постоянната работа на автомобила в тези условия води до бързо запушване на елемента.

Саждите активно се натрупват и запушват филтърния елемент. В следствие на това пропускателната способност се снижава на 10 %, съпротивлението на изгорелите газове довеждат до загуба на мощност и усложняване на пускането на двигателя. Тази неизправност, която е свързана с действително запушване на изпускателната система, маже да се случи както на нови автомобили, така и на такива с голям пробег.

Срока на експлоатация на филтъра за твърди частици зависи от редица фактори и индивидуалните условия на експлоатация на транспортното средство. Запушеният елемент трябва да се подмени. Трябва да се отбележи, че качествен нов елемент струва твърде скъпо. Затова остава отворен въпроса как можем да го почистим?

Защо се запушва DPF филтъра?

Почистване на DPF филтърПроцесът на замърсяването започва в резултат на изгарянето на дизеловото гориво в цилиндрите на дизеловия двигател. Като страничен продукт от изгарянето на дизелово гориво и въздух се образуват сажди. Тези сажди не носят никаква вреда на филтъра, когато са на фин прах. Филтриращата мрежа запазва и не пропуска по-едрите частици.

Проблемът възниква поради факта, че в изпускателната система има присъствие на въглеводороди , които не изгарят в горивната камера. Въглеводороди стартират образуването на отлагания на катран. Микрочастиците сажди буквално са слепени като смола, което води до ускорено образуване на нагар. Така също в нагара присъстват и  компоненти на дизеловото двигателно масло под формата на метални сулфати, които се образуват след изгаряне на попаднало масло в цилиндрите.

Предимство на регулярната профилактика, почистване на  DPF филтър и промивка

Срокът на експлоатация на филтъра за твърди частици зависи от общия брой самопочиствания, които са инициирани от електронния блок на управление.  Колкото по-често се самопочиства, толкова по-голям размер платина-катализатора изгаря под въздействието на повишената температура.

Основното предимство на постоянното обслужване на системата за отработените газове на дизеловия  двигател се явява икономическият аспект, както и възможността за работа на двигателя със стабилна оптимална производителност. Изправния дизелов двигател с почистен филтър винаги дава пълна мощност, умерена консумация на гориво, лесно запалване, не вреди на околната среда, надеждността и общия ресурс на двигателя с вътрешно горене се увеличава.

Методи на почистване на DPF филтър

Увеличаване на разпространението на проблема, заставя водещите компании да разработват начини и методи на почистване, профилактика и  защита на филтъра за твърди частици на дизеловите автомобили. Съществуват два основни способа за повишаване на ефективността на регенерация на DPF филтър:

  • Почистване на DPF филтъра без демонтаж
  • Почистване на DPF филтъра с демонтаж

Също е необходимо да се знае с какво точно да се промие този елемент на изпускателната система на дизела, защото при използването на неподходящи средства за това могат да доведат до пълното му извеждането извън строя.

Почистване на DPF филтър със собствените си ръце

За започнем с метода за почистване със снемане на филтъра. Тази процедура обикновено трае около 8 часа. Слез приключване на демонтажа на филтриращия елемент от автомобила, корпуса му изцяло се запълва със специална течност за промиване. Течностите са съставени от нефтени компоненти. Средната консумация за пълното промиване на филтър за твърди частици е около 4 литра. Основния принцип на това промиване е че течността за около 8 часа разтваря смолата на която се задържа нагара.

Бързо самостоятелно почистване на DPF филтър

Съществува  и бърз вариант за почистване под формата на аерозол, което изключва каквито  и да е ремонтни дейности. Използването на такива разтвори е много проста.

DPF 100 на NORMFEST е един изключителен продукт 400 мл., снабден с гъвкава капилярна сонда. Количеството е напълно достатъчно за почистване на един елемент, независимо от степента на замърсяване. Продукта може да се използва за почистване на филтъра от всякакво положение. Използва се за почистване на филтри за твърди частици от всякакво поколение.

Почистване на DPF

  • Преди работа флакона да се разклати поне 1 минута
  • Сваля се датчика за налягане, за да се осигури достъп до филтъра
  • Двигателя не трябва да е много топъл – филтъра да не е над 50  ° С
  • След поставяте сондата в отвора и пръскате
  • Не пръскайте всичко наведнъж, а примерно 5 пъти, през 5 секунди
  • След привършване  на течността изваждате сондата и поставяте датчика на мястото му
  • Проверете за течове

Вижте и нагледно как става това от приложеното Видео!

 

Всеки сам трябва да реши как да си почисти филтъра. Първият метод е по-ефективен, но свързан с много работа. Другият е по-икономичен и става за много кратко време.

Изборът е ваш!