Ай Би Ес – ABS ( antilock brake system ) – система за блокиране на спирачките
ABS (ай би ес) е конструиран така, че да предотврати блокирането на четирите колела при аварийно спиране или при спиране по хлъзгав път. Тази система е с различни наименования при различните производители на автомобили, при TOYOTA 4 – се използва ESC.
Системата ABS се състои от основното устройство, което в много автомобили с тази система може да се види, като се вдигне капака. Това устройство е свързано чрез метални тръби със спирачните цилиндри и спирачната система. Също така има сензори за скорост на всяко колело и компютър, който обработва информацията от сензорите и дава сигнали на основния блок.
Ако в момента на спиране едно от колелата по някаква причина блокира, сензорът за скоростта на колелото ще даде информация на компютъра. Той от своя страна ще вземе решение и ще даде сигнал на главното устройство, в резултат на което налягането на спирачната течност в спирачната линия ще падне и колелото ще се разблокира. В този момент датчикът ще даде сигнал, че колелото отново се върти и налягането в спирачната линия се възстановява. Колелото отново ще блокира и ще се повтори описаното по-горе действие. И така колелото ще се блокира и разблокира . Това действие е подобно и аналогично на спирането по хлъзгав път, като периодично се натиска спирачния педал. Системата се включва още преди колелото да блокира, когато скоростта на колелото е паднала рязко и е по-ниска от скоростта на останалите колела, а ABS системата е почти мигновена и затова колелото няма време да блокира
За това, че ABS – Ай Би Ес системата е включена водачът разпознава от силните връщащи удари при натискане на педала на спирачката. Ако надписът ABS – Ай Би Ес на таблото е постоянно включен, това означава, че системата е повредена, поради някаква причина. Може някой датчик да е излязъл от гнездото, кабел да е прекъснат от някакво триене или някаква друга причина. Ако системата ABS е повредена и не работи, спирачната система работи по обичайният начин – като на автомобил без ABS – Ай Би Ес.