Описание

Спирачна течност Bosch – качества и предимства:

  • Гарантирано качество на Европейския съюз
  • Одобрена е за всички производители на автомобили
  • Подходяща за хидравлични спирачни системи
  • Здрава опаковка за по-дълъг срок на съхранение. Патентовано остатъчно изчерпване – ефективно и екологосъобразно.
  • Превишава всички DOT стандарти. Суха точка на кипене 265 ° С. Мокра температура на кипене 165 ° С.
  • Има широк термичен обхват на приложение
  • Отговаря на техническите изисквания на различните видове превозни средства
  • Отговаря на съществуващите норми на международните стандарти
  • Съдържа висококачествени антикорозионни и смазочни материали
  • Спирачна течност Bosch осигурява дълъг експлоатационен живот и надеждност на компонентите на спирачната система